Juhatus

Esimees
Kristi Klopets

Juhatus
Kristi Grünberg
Kadi Kaivo
Anu Schaper
Katri Soe-Surén

Juhatus on valitud ametisse kaheks aastaks ning tegeleb seltsi tööga vabatahtlikkuse alusel.