Juhatus

Esimees
Aira Paschke

Juhatus
Kadi Mustasaar
Maret Paas
Liina Stotz
Kristi Klopets

Juhatus on valitud ametisse kaheks aastaks ning tegeleb seltsi tööga vabatahtlikkuse alusel.